WÇZÖ-4 Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-4)

Türkiyedeki en kapsamlı ve en güvenilir zeka testi uygulaması olan Wisc-4 Sadece Psikoloji’de uygulanmaktadır. Şu anda yaygın olarak kullanılan fakat güvenilirliğini yitiren Wisc-r zeka testi 1970’li yıllarda geliştirilmiş bir testtir. Artık eskimiş olan bu test çocuklarda zekayı ölçmede yetersiz kalmaktadır. Wisc-4’ün kullanıma geçmesiyle birlikte  artık daha güvenilir sonuçlar alınmaktadır.
Wisc-4, 6 ila 16 yaş arası çocuklara uygulanabilmektedir. 

Çocuğuma Niçin Zeka Testi Yaptırmalıyım?
Psikoloji, insanların davranış, duygu ve düşünceleri üzerinde çalışan bir bilim dalıdır. Bu çalışmalarda uzmanlar pek çok farklı yöntemler kullanmaktadırlar. Ölçme araçları, yüz yüze görüşmeler, anketler uzmanların insanları değerlendirirken kullandıkları araçlardandır.
Zeka testleri de ölçme araçlarının içinde, bireylerin yeteneklerini, kapasitelerini belirlemede bir araç olarak kullanılmaktadır.
Bireylerin yetenek ve kapasitelerinin belirlenmesi, gelişim yaşına göre ileri veya geri kaldığı yönlerinin tespit edilmesi, bu tespit ve belirlemelerden sonra uygun yönlendirmelerin yapılması oldukça önemlidir.
Zeka testinin yapılış amacı oldukça önem arz ediyor. Çocuğun, yaşıtlarından farklı bir gelişim gösterdiğini fark eden ebeveynler ve öğretmenler, uygun yönlendirmeyi yapmak için çeşitli testlere ihtiyaç duyabilir.
Aileler çocuklarına niçin zeka testi yaptırdığı konusunda bilinçli olmalıdır. Önemli olan zeka  puanını öğrenip bu puanın yüksekliğiyle veya düşüklüğüyle ilgili çeşitli baskıcı yargılara kapılmak değil, zeka puanının işaret ettiği normal dışı yönler üzerinde en sağlıklı biçimde çalışabilmektir. Aileler ve öğretmenler zeka testini güvenli bir araç olarak görebilirler.
Okumada, iletişimde, kavramada güçlük çeken çocukların asıl problem alanlarının neler olduğunu anlamak bunlara bulunacak çözümler üzerinde yoğunlaşmak çocuğun gelişimi açısından oldukça önemlidir.  Ailelerin bu durumlarda bir uzmandan yardım alması gerekebilir. Sorunun nerden kaynaklandığını testin sonuçlarına göre izlenecek adımları uzman ile görüşmek oldukça önemlidir.  Yine aynı şekilde bir çocuğun iletişim yeteneğinin yaşıtlarından gözle görülür biçimde yüksek olması, sözcük dağarcığında belirgin farklılıklar bulunması çocuğun keşfedilmesi gereken bir zekasının olduğunu gösterir. Ailelerin bu durumlarda bir uzmana zeka testi yaptırması ve testin sonuçlarına göre izlenecek adımları uzman ile görüşmesi oldukça önemlidir.

Türkiye’ye uyarlaması yeni yapılmış Wisc-4 zeka ölçeği, çocuğun zeka kapasitesini 5 alanda ölçmekte, yapılacak yönlendirmeler için daha geniş bir veri sağlamaktadır. Organik problemin tespitinde yetenek alanlarının belirlenmesinde, güçlü veya zayıf yönleri anlamada güvenilir bir yöntem olarak Wisc-4 tercih edilebilmektedir.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.