EĞİTİMLERİMİZ

 

ÇOCUĞUM VE BAĞIMLILIKLAR

Çocuklarda Bağımlılık

BAĞIMLILIK NEDİR? - İnternet ve Madde Bağımlılıkları

Çocuklarda Madde Bağımlılığı
  • Bağımlılık gerçeği her geçen gün artan bir tehditle hayatlarımıza girmektedir. Ebeveynler olarak çocuklarımızı  bağımlılıklardan korumak adına neler yapabiliriz?
  • Bağımlılık nedir, nasıl gelişir? Çocuğumuzun bağımlı olup olmadığını nasıl anlarız? Bağımlılıkla beraber ortaya çıkan fiziksel-ruhsal-sosyal belirtiler nedir? Aile bu ipuçlarını nasıl yakalayabilir, çocuğunu bu konuda nasıl eğitebilir?
  • Bağımlılık gerçeği hakkında hem ebeveyn olarak bizim öğreneceğimiz, hem de çocuklarımıza öğreteceğimiz çok şey var.
  • Madde bağımlılıkları gençlerimizi fiiziksel olarak ölüme götürürken, internet bağımlılığı da sanal ilişkilerle gençlerin sosyal boyutunu, ürettiği gerçekdışı kimliklerle  ruhsal boyutuna zarar vermektedir. Bağımlılık Dünya Sağlık Örgütü’nün en üst düzeyde alarm verdiği küresel boyutta tehdit  içeren ruhsal sorunlardan biridir. Bu küresel tehdite karşı aileler olarak yapabileceğimiz çok şey var…

Amaç

  • Bu programın amacı; anne ve babaların çocuklarında var olan veya olası bağımlılık tehdidi karşısında neler yapabileceğini bilmelerini sağlamak ve çocuklarını her türlü bağımlılıktan uzak tutmalarını sağlamaktır.

Kimler Katılabilir

  • Bağımlılıklar hakkında bilgi sahibi olmak, ailesini korumak ve çevresindekileri bilgilendirmek isteyen herkes katılabilir.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.