SADECE PSİKOLOJİ HAKKINDA

 

Sadece Psikoloji Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmelik kurallarına göre hizmet vermektedir.

Tüm hizmet alanlara, bu ilkeler çerçevesinde hizmet sunacağını taahhüt eder.

ETİK KURALLARIMIZ

SORUMLULUK

Psikolog, hizmet sunduğu kişi ve/ya da kurumlara ve içinde yaşadığı topluma karşı mesleki ve bilimsel sorumluluklarının bilincindedir. Psikolog, mesleki uygulamalarının sonuçlarından sorumludur.

GİZLİLİK

Psikolog, çalışması boyunca hizmet verdiği kişi ve kurumlardan edindiği bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

YETKİNLİK

Psikologlarımız, uluslarası standartlar düzeyinde ve T.C. Psikologlar Meslek Yasasının (yasalaştığında) ve Türk Psikologlar Derneği’nin gerekli gördüğü koşullara uygun yasal eğitimi alıp yetkinliğini elde etmek ve en yüksek düzeyde tutmaya devam etmek sorumluluğunu alır.

AYRIMCILIK YAPMAMA

Psikolog, her durumda insan haklarına ve onuruna saygı gösterir. Yaş, kimlik, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel tercih, etnik köken, din, mezhep, sosyo-ekonomik düzey ve engelli oluşa karşı ayrımcılık yapmaz.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.