Ayşe Kaya Göktepe

Ayşe Kaya Göktepe

Bursa doğumludur.

2011 yılında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünden fakülte ikinciliği derecesi alarak mezun olmuştur. Ayrıca Ekonomi bölümünü de yan dal olarak tamamlamıştır. Lisans tez çalışmasını “The Relationship between Depression and Religiosity: An Empirical Research on Turkish Adolescents who are in the Last Grade in High School (Lise son sınıf Türk ergen öğrencilerde dindarlık ve depresyon arasındaki ilişkisi üzerine ampirik bir çalışma)” konusunda yazmıştır.

2011 yılında Türkiye’ye dönmüş ve Bursa’da danışmanlık merkezi, rehabilitasyon merkezi ve etüt merkezi olmak üzere üç farklı kurumda psikolog olarak çalışmıştır. 2013 ve 2016 yılları arasında İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

2014 yılı güz döneminde “Dışavurumcu Sanat Terapinin Üniversite Öğrencilerinde Akış Durumu ve Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisi” konulu uzmanlık tezini yazarak Üsküdar Üniversitesi SBE Klinik Psikoloji ana bilim dalından mezun olmuştur.

Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Din Psikolojisi bilim dalında doktora yapmaktadır. Ayşe Kaya Göktepe, hâlen farklı internet sitelerinde ve dergilerde psikoloji içerikli köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca çeşitli bakanlık ve derneklerin desteklediği psikososyal proje çalışmalarına devam etmekte olup, seminer ve kitap çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul Anadolu Yakasında Bahar Psikolojide, İstanbul Avrupa yakasında başka özel bir merkezde Psikoterapi Çalışmalarına devam etmektedir.

KLİNİK İLGİ ALANLARI:

Ergen ve Yetişkinlerde: Sosyal kaygı, spesifik fobiler (kapalı alan korkusu, asansör korkusu vb.), Kaygı/Anksiyete Bozuklukları (panik Bozukluk, Panik Atak), Depresyon, dikkat sorunları, kişilerararası iletişim problemleri, evlilik öncesi danışmanlık, özgüven problemleri, öfke kontrolü,  Obsesif kompülsif bozukluk (takıntı hastalığı), aleksitimi (duygu sağırlığı),  stres yönetimi, tükenmişlik sendromu, mevsimsel duygu durum bozukluğu.

Çocuklarda: Enüresis (alt ıslatma problemi), dikkat sorunları, kardeş kıskançlığı, okul başarısı, kişilerarası iletişim problemleri, depresyon, öfke kontrolü, obsesif kompulsif bozukluk (takıntı hastalığı), stres yönetimi. Kaygı/Anksiyete Bozuklukları (Panik Bozukluk, Panik Atak), Travma snrası Stres Bozukluğu, davranış bozuklukları.

ALDIĞI EĞİTİMLER:

Şema Terapi:

 • Oturum (Şema Terapi Temel Teknikler - 1), (Dr. Alp KARAOSMANOĞLU), Psikonet    Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, 27-28 Şubat 2016, İstanbul.
 • Oturum (Şema Terapi Temel Teknikler - 1), (Dr. Alp KARAOSMANOĞLU), Psikonet   Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, 26-27 Mart 2016, İstanbul.
 • Oturum, (Şema Terapi Temel Teknikler - 1), (Dr. Alp KARAOSMANOĞLU), Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, 16- 17 Nisan 2016, İstanbul.


Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (Uzm. Psk. Nevin DÖLEK), Kim Psikoloji Derneği, 15 Mayıs 2015, İstanbul.

Kognitif / Bilişsel Terapi:
 • Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme Becerileri (Dr. Kl. Psk. Emel Stroup), workshop, CBTistanbul, 20-21 Eylül 2014, İstanbul.
 • Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması (Dr. Kl. Psk. Emel Stroup),       workshop, CBTistanbul, 8-9 Kasım 2014, İstanbul.
 • Kognitif Terapi İlkeleri ve Anksiyete Tedavisinde Uygulanması (Dr. Kl. Psk. Emel Stroup),        workshop, CBTistanbul, 17-18 Ocak 2015, İstanbul.
 • Kognitif Terapi İlkeleri ve Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) Tedavisinde Uygulanması (Dr. Psk. Emel Stroup),  workshop, CBTistanbul, 21-22 Şubat 2015, İstanbul.
Müzikterapi ve Sanat Terapi Eğitimleri:
 • Psikiyatri Atölyeleri, Müzikterapi Atölyesi, (Danny LUNDMARK) İstanbul Tıp Fakültesi, 13- 14 Aralık,2014, İstanbul.
 • Yaratıcı Sanatlar Terapisi: Müzik Terapisi, (Uzm. Psk. Nilgün TÜRKCAN) Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), İstanbul, 9 – 10 Mayıs 2014.
 • Sanat Terapi – II dersi, Uzm. Banu Muratlı, 30 saat Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,        2014-2015 Bahar Dönemi, İstanbul.
 • Müzik Terapi – II dersi, 30 saat, Yrd. Doç. Dr. Oruç Güvenç, Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2014-2015 Bahar Dönemi, İstanbul.
 • Sanat Terapi – I dersi, Uzm. Banu Muratlı, 28 saat, Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2014-2015 Güz Dönemi, İstanbul.
 • Müzik Terapi – I dersi, 28 saat, Yrd. Doç. Dr. Oruç Güvenç, Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2014-2015, İstanbul.
 • Sanat Eserlerinde Analiz ve Yorumlama- I dersi, Yrd. Doç. Şenay İ. Kayır Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2013-2014 Güz Dönemi, İstanbul.
 • Sanat Eserlerinde Analiz ve Yorumlama- II dersi, Yrd. Doç. Şenay İ. Kayır, Üsküdar Üniversitesi,           Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2013-2014 Bahar Dönemi, İstanbul.
Sınav Kaygısı ve Stres, (Uzm. Psk. Orhan GÜMÜŞEL), sertifika eğitim programı, Üsküdar Üniversitesi,  İstanbul, Haziran 2013.

Temel Kuantum Düşünce Teknikleri, Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği, Online Sertifika Programı, 2012.

Aile Danışmanlığı Eğitimi, CİSEAD (Cinsel Sağlık, Evlilik ve Aile Danışmanlığı Derneği), Ankara, 4 -14 Şubat 2012.

Psikolojik Test Eğitimleri:
 • MMPI (Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ) Ergen Ve Yetişkin Kişilik Testi,
 • TAT Projektif Ergen Ve Yetişkin Kişilik Ve Algı Testi,
 • CAT Projektif Kişilik Testi,
 • Louisa Düss Projektif Kişilik Testi,
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Agte) Gelişim Testi,
 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi,
 • Cattell 2-A Ve 3-A Zeka Testi,
 • Alexander Zeka Testi,
 • Bender Gestalt Algı Testi,
 • Benton Görsel Algı Testi,
 • Standardize Mini Mental Hafıza Testi,
 • Porteus Labirentleri Çocuk Ve Yetişkin Zeka Testi,
 • Good Enough Zeka Testi,
 • Draw A Person (Bana Bir İnsan Çiz), Kişilik Testi,
 • Gessell Gelişim Testi,
 • Frostig Okul Olgunluk ve Seviye Tespit Testi,
 • Peabody Konuşma Bozukluğu ve Sözel Performans Değerlendirme Testi,
 • WAIS, Ergen ve Yetişkin Zekâ testi. Mavi Martı Danışmanlık Merkezi, İstanbul, 2012.


VERDİĞİ EĞİTİM ve SEMİNERLER:
 • Tükenmişlik Sendromu Nedir? Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma Yolları”, Hazar Derneği, 7-8 Mayıs, 2016, İstanbul.
 • “Sanat Terapi”, Bahçelievler Belediyesi 18 Nisan, 2016, İstanbul.
 • “Sanat Terapi, Stres Yönetimi ve Duygusal Yüklerden Arınmak”, seminer ve workshop, Hazar Derneği, 9-10 Nisan, 2016, İstanbul.
 • “Sanat Terapi ile Duygusal Yüklerden Arınmak”, Zeytinburnu Belediyesi AKDEM, 2 Mart 2016, İstanbul.
 • “Ergenlerde Duygusal Farkındalık ve Öfke Kontrolü”, Fatih AİHL, 17 Şubat, 2016, İstanbul.
 • Duyguları Fark Etme ve İfade Etme Psikoeğitim Grubu, Üsküdar Üniversitesi, Mart-Haziran, 2015, İstanbul.
 • Psikoloji Kulübü Oku-yorum Atölyesi, Üsküdar Üniversitesi, Şubat-Nisan, 2015, İstanbul.
 • Kadınlarda Depresyon & Erkeklerde Agresyon, Kronik Hastalıklarda Aile Danışmanlığı, 4. Dönem Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, 15 Kasım 2014, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 • Bireyin Kendini Tanıması: Hisleri ve Duyguları Tanıması Bireyin Kendini Tanıması: Değerlerini Tanıması, Dönem Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, Üsküdar Üniversitesi, 2 Kasım 2014, İstanbul.


YAZDIĞI KİTAPLAR:
 • Kaya, G. A. (2015).“Sanat Terapi”, Nesil Yay., İstanbul.
 • Kaya, G.A. (2016).“Tükenmişlik Sendromu: Tüketmeyin, Tükenmeyin”, Nesil Yay., stanbul.


KATILDIĞI PROJELER:
 • Ergoterapi içinde Hayatın Ritimlerini Öğrenmek, Gençlik Projeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üsküdar Üniversitesi. Müzik Terapi Modülü, Eğitmen, 2014-2015, İstanbul.
 • Kanıta-Dayalı Mentörlük Eğitimi Projesi, Gençlik Projeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üsküdar Üniversitesi. Sanatla Etkileşim Grubu, Grup Koordinatörü, 2014-2015, İstanbul.
 • Türkiye’de Dinî & Manevî Danışmanlık ve Rehberlik, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), Modül Yazarı, 2016, İstanbul.

Ayşe Kaya Göktepe'nun Yayınlanmış Tüm Makaleleri »

Türkiye'nin Seçkin Danışmanları

Berrin Göncü Işıkoğlu

Uzmanlık: Uzman Klinik Psikolog, Psikoterapist

Eğitim: ODTÜ, Psikoloji »

Nazende Öksüz Özdemir

Uzmanlık: Uzman Klinik Psikolog

Eğitim: Okan Üniversitesi Psikoloji »

Ayşe Kaya Göktepe

Uzmanlık: Dr. Klinik Psikolog

Eğitim: Dr. Klinik Psikolog »

Talha Tolunalp

Uzmanlık: Psikolog

Eğitim: İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji »

Handan Erdoğan

Uzmanlık: Yetişkin ve Çift Terapisti

Eğitim: Hasan Kalyoncu Üniversi »

Serpil Yılmankaya

Uzmanlık: Uzman Psikolog

Eğitim: Marmara Üniversitesi »

Ömer Baldık

Uzmanlık: Psikoterapist

Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi, PDR »

Hülya Gök

Uzmanlık: Psikolojik Danışman

Eğitim: Psikolojik Danışman »

İclal Eskioğlu Aydın

Uzmanlık: Uzman Klinik Psikolog

Eğitim: Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Klinik Psikoloji »

Zeynep Kut Gökhan

Uzmanlık: Yetişkin ve Çift Terapisti

Eğitim: Maltepe Üniversitesi, Psikoloji »

Ela Reyhanlıoğlu

Uzmanlık: Yetişkin ve Çift Terapisti

Eğitim: Yetişkin ve Çift Terapisti »

Sema Şahingöz

Uzmanlık: Uzman Klinik Psikolog, Psikoterapist

Eğitim: İstanbul Şehir Üniversitesi, Psikoloji »

Feyza Beki

Uzmanlık: Uzman Klinik Psikolog, Psikoterapist

Eğitim: İstanbul Bilgi Üniversitesi, İngilizce Psikoloji »

Sümeyye Akçay Arısoy

Uzmanlık: Psikolog

Eğitim: İstanbul Şehir Üniversitesi, Psikoloji »

Betül Okur

Uzmanlık: Psikolog

Eğitim: Üsküdar Üniversitesi, Psikoloji »

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.