Didem Tekin Meriç

Didem Tekin Meriç

Lise eğitimini Kayseri Mustafa Yelkenoğlu Anadolu lisesinde tamamladı. Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

Lisans eğitimi süresince bellek, öğrenme, algı, depresyon, ahlaki değerlerin insan davranışına etkisi üzerine çalışmalar yaptı. Mesleki gelişimini desteklemek amacıyla, “Bilişsel Davranışçı Terapi” Kuram ve Uygulama Temel Eğitimi, “Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme” Eğitimi, “Otizm ve Şizofreni Hastalarında Toplumsal Beceri” eğitimleri almıştır.

Bunların yanı sıra, “Alkol Madde Bağımlılıklarında Bilişsel Davranışçı-Düşünsel Duygulanımcı (BDDT/RECBT) Bireysel ve Grup Terapileri”, “Uykusuzluk Sorunu ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımı”, “Aile Terapisinde İlk Görüşme”, “Panik Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Psikoterapi”, “Bütünleşmek ve büyümek GESTALT Terapi” ve “Transaksiyonel Analiz” kurslarına da katılmıştır.

Mezun olduktan sonra çeşitli kurumlarda yetişkin ve çocuklara yönelik psikolojik danışmanlık vermeye başlamıştır.

MMPI kişilik testi, Metropolitan okul olgunluğu testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Gessel gelişim testi, Kent EGY, AGTE Gelişim Envanteri, Porteus labirenti zeka testi ile Catell 2A ve 3A Zekâ Testleri uygulama yetkinliğine sahiptir.

Ayrıca uzmanlık ve deneyimlerini saygın televizyon kanallarında paylaşmaktadır.

Psikoterapi çalışmalarına Bahar Psikoloji’de devam etmektedir.

Didem Tekin Meriç'nun Yayınlanmış Tüm Makaleleri »

Türkiye'nin Seçkin Danışmanları

Berrin Göncü Işıkoğlu

Uzmanlık: Çocuk ve Ergen Terapisti

Eğitim: ODTÜ, Psikoloji »

Ela Reyhanlıoğlu

Uzmanlık: Yetişkin ve Çift Terapisti

Eğitim: Yetişkin ve Çift Terapisti »

İlkay Gedik

Uzmanlık: Uzman Psikolog, Aile Danışmanı

Eğitim: İstanbul Üniversitesi, Psikoloji »

Ayşe Kaya Göktepe

Uzmanlık: Ergen ve Yetişkin Terapisti ve Sanat Terapisti

Eğitim: Ergen ve Yetişkin Terapisti ve Sanat Terapisti »

Seda Nur Bilici

Uzmanlık: Psikolog

Eğitim: Haliç Üniversitesi, Psikoloji »

Zeynep Kut Gökhan

Uzmanlık: Yetişkin ve Çift Terapisti

Eğitim: Maltepe Üniversitesi, Psikoloji »

Handan Erdoğan

Uzmanlık: Yetişkin ve Çift Terapisti

Eğitim: Hasan Kalyoncu Üniversi »

Emel Yıldırım

Uzmanlık: Psikolog

Eğitim: İstanbul Üniversitesi, Psikoloji »

Ömer Baldık

Uzmanlık: Psikoterapist

Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi, PDR »

Hülya Gök

Uzmanlık: Psikolojik Danışman

Eğitim: Psikolojik Danışman »

İclal Eskioğlu Aydın

Uzmanlık: Uzman Klinik Psikolog

Eğitim: Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Klinik Psikoloji »

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.