Aralıklı Patlayıcı Bozukluk

Aralıklı Patlayıcı Bozukluk

Saldırgan dürtülerin denetim altında tutulmadığı yineleyici patlamalar olarak belirtilmiştir. Haftada iki kez sözel saldırı ya da hayvanlara, eşyalar, insanlara karşı fiziksel saldırı gözlenir. Yineleyici patlamalar sırasındaki saldırı düzeyi toplumsal tetikleyici etkenlere karşı verilecek tepkiyle orantısızdır. Yineleyici patlamalar önceden tasarlanmamıştır. En az altı yaşında olan bireylerde bu durum gerçek bir sorun niteliğindedir. Tedavisinde, Bireysel bilişsel-davranışsal, aile odaklı, çok sistemli ve psikofarmakalojik yöntemler kullanılmaktadır.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.