Aşırı Uykululuk Problemi

Aşırı Uykululuk Problemi

Ana uyku evresi yedi saat sürmesine rağmen kişi aşırı uykululuk durumu bildirir. Aynı gün içinde uyku evreleri tekrar eder. Kişi, birden uykuya dalıverir. Uykuları dinlendirici değildir. Uyandıktan sonra birey uyanık olmada güçlük çeker.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.