Bedensel Belirti Bozukluğu

Bedensel Belirti Bozukluğu

Sıkıntı veren ve gündelik yaşamı önemli ölçüde kesintiye uğratan bir ya da birden çok bedensel belirtinin yaşanması ve buna bağlı olarak sağlıkla ilgili aşırı düzeyde kaygı duyma örüntüsüyle tanımlanmaktadır. Kişinin düşünceleri, belirtilerin önemiyle orantısızdır. Bu belirtilerle aşırı meşguliyet gözlemlenir.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.