Dil Bozukluğu

Dil Bozukluğu

Dili kavrama ve kullanma yetersizliklerine bağlı, dili öğrenme ve kullanmayla ilgili güçlüklerdir. Sözcük dağarcığının azlığı, cümle yapılarının sınırlılığı, söylem bozuklukları görülür. Dil yetileri yalına göre beklenenden önemli ölçüde daha düşüktür. Belirtiler erken gelişim evresinde ortaya çıkar.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.