Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu

Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu

En az altı ay süren, öfkeli/kolay kızan bir duygudurum, tartışmacı/karşı gelen davranış ya da kin besleme, kardeşi olmayan en az bir kişi ile etkileşimi sırasında kendini göstermiştir. Sık sık tepesi atar, sık sık alınganlık gözlenir ya da kolay kızar, öfkeli, kırgın, içerlemiştir. Emir veren kişilerle tartışır. Kurallara uymaz ve karşı koyar. Bile bile başkalarını kızdırır. Kendi davranışlarıyla ilgili olarak başkalarını suçlar. Tedavisinde, Bireysel bilişsel-davranışsal, aile odaklı, çok sistemli ve psikofarmakalojik yöntemler kullanılmaktadır. Model olma, koçluk, sosyal beceri eğitimleri ve okul temelli yaklaşımlar etkili olmaktadır.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.