Kuşkucu (Paranoid) Kişilik Bozukluğu

Kuşkucu (Paranoid) Kişilik Bozukluğu

Başkalarına karşı duyulan genel bir güvensizlik ve kuşkuculuktur. Başkalarının davranışları kötü niyetli olarak yorumlanır. Söylediklerinin kendisine karşı kullanılacağı korkusuyla başkalarına açılmak istemeyebilir. Sürekli kin besler. Ortada bir neden yokken kimi davranışları kişiliğine bir saldırı olarak görür, eşinin bağlılığıyla ilgili yersiz kuşkuları bulunur. Sömürüldüğüne, kendisine kötülük yapıldığına, aldatıldığına dair inançları vardır. Sosyal becerileri düzeltmek ve kuşkucu hali azaltmak için davranış tedavisi uygulanır. Bazı hastalarda psikoterapiye destek olması açısından, ilaç tedavisi de kullanılabilir. Karşılıklı güven üzerine kurulu danışan odaklı terapilerle, tedavisinde olumlu sonuçlar alınmaktadır.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.