Otizm

otizm

Karşılıklı toplumsal ilişkinin gelişiminde nitel bozukluk, sözel ve sözel-olmayan iletişimde bozukluk; oyun içeriği ve hayal gücündeki yoksunluk ve takıntılı, tekrarlayıcı davranışların varlığı şeklinde tanımlanmaktadır. ilgi alanının kısıtlılığı ve darlığı söz konusudur. Dili kullanma becerisi düşüktür. Bu kısıtlılıkların belirli düzeylerde olduğu ve otizmin farklı aşamalarının olduğu bilinmektedir. Otistik çocukların birbirlerinden farklı özellikleri olduğundan, her çocuğun eğitimi için o çocuğa özgü Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanmalıdır. Çocuğun organik belirtilerine uygun olarak, gluten-kazein içermeyen beslenme programının hazırlanması, dans ve hareket terapisi, müzik terapisi, sanat terapisi, psikodrama gibi pek çok yöntem, hareket ve iletişim kısıtlılığını azaltmak için kullanılmaktadır.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.