Özgül Fobi

Özgül Fobi

Bir nesne ya da durumla ilgili gerçek bir tehlike olmadığı halde yoğun ve belirgin bir korku duymak ve korku duyulan nesneden aşırı bir biçimde kaçınmak olarak tanımlanmaktadır. (uçağa binme, yükseklik, hayvanlar, iğne yapılması, kan görme) Tedavisinde, maruz bırakma gibi davranışçı terapiler etkili olmaktadır.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.