Şizoid (Şizogibi) Kişilik Bozukluğu

Şizoid (Şizogibi) Kişilik Bozukluğu

Toplumsal ilişkilerden kopma ve kişilerarası ortamda duygularını kısıtlı gösterme durumudur. Aile bireylerini de kapsayacak şekilde yakın ilişkilere girmek istemez ve yakın ilişkilerden hoşlanmaz. Başkalarının övgü ve eleştirilerine duyarsızdır. Çok az etkinlikten zevk almaktadır. Aile bireyleri dışında yakın arkadaş veya sırdaşı yoktur. Duygusal olarak soğuk, kopuk, tekdüze bir duygulanımı vardır. Tedavisinde, grup terapisi etkili olarak kullanılmaktadır. Sosyal bir ortam oluşturabilirler. Bazı hastalarda bu tedaviye ek olarak, ilaç tedavisi uygulanabilir.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.