Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Yakın ilişkilerde birden bire rahatsızlık duyma, yakın ilişkiye girme yeterliliğinin düşük olması, bilişsel ve algısal çarpıtmalar, ve sıradışı davranışların görüldüğü bozukluktur. Kişide alışılagelmişin dışında olağanüstü inançlar bulunur( altıncı his , geleceği görme yeteneği olduğuna inanmak gibi.) yadırganacak biçimde olağandışı düşünme, basmakalıp düşünme ve konuşma vardır. Giyimi, alışılmışın çok dışında olabilir. Yakın ilişkiler kuramazlar. Tedaviye kendi istekleriyle gelmedikleri halde terapi sürecinde olumlu değişikliler gözlenmektedir. Terapistler bu kişilerin gerçek dışı davranışlarına ve inanışlarına karşı daha gerçekçi düşünceler geliştirmesine yardımcı olabilmektedir. Konuşma bozukluğunu tedavi eden yöntemler, kişilerin iyileşmesinde oldukça etkilidir.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.