Tepkisel Bağlanma Bozukluğu

Tepkisel Bağlanma Bozukluğu

Bakım verene karşı kısıtlı ve içine kapanık davranış örüntülerini kapsamaktadır. Çocuk zorlandığında çok az rahatlatılma arayışında olur. Başkalarına karşı çok az duygusal tepki gösterir. Olumlu duygulanımda kısıtlılık olur.
Çocuk yetersiz bakım gördüğünde ortaya çıkmaktadır. Rahatlatılmayan, sevgi gösterilmeyen, temel duygusal gereksinimleri karşılanmayan, ihmal edilen çocuklarda bu bozukluğun gelişme ihtimali yüksektir.
Tedavisinde; çocukluk çağında, oyun terapisi, bağlanma terapisi, theraplay gibi psikoterapi biçimleri etkili olmaktadır. Birey bu örüntüler düzeltilmeden büyüdüyse travma için kullanılan yöntemler de etkili olur.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.