Toplumdışı (Antisosyal) Kişilik Bozukluğu

Toplumdışı (Antisosyal) Kişilik Bozukluğu

Toplumsal kurallara uymayı reddeden, başkalarının haklarını umursamayan ve çiğneyen davranışların görüldüğü bozukluktur. Yalan söyleme, sahtekarlık, kişisel çıkarları için başkalarını kullanma görülür. Dürütüsel davranırlar ve geleceği tasarlayamazlar. Kendisinin ya da bir başkasının güvenliğini umursamadan davranış gerçekleştirirler. Sorumsuzca hareket ederler ve başkalarına verdikleri zarardan pişman olmazlar. Tedavide bilişsel işleyiş zenginleştirilip, sosyal ve ahlaki davranışın geliştirilmesine çalışılmaktadır. Motivasyon kaynağı düzelme için oldukça önemlidir. Motivasyon eğitimleri yararlı olabilmektedir.

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.