MAKALELER

Kendimizle Zorumuz

Kendimizle Zorumuz

Her uyumsuz davranış altta yatan bir çatışmanın varlığına işaret eder. Tutarsızlıklar da çatışmanın yaşandığına bir işarettir. Çatışma bazen dışsallaştırılarak çevreyle bir uyuşmazlık olarak belirebilir. Bir çok çatışma gösteren bireyin bütün çatışmalarının altında yatan tek bir çatışmanın varlığına işaret eder.

Freud temel çatışmanın, tatmin arayan benliğimizin yani “id”in yasaklayıcı çevre tarafından engellenmesiyle oluştuğunu söyler. Karen Horney’ e göre; çatışma uyumsuz bir bireyin herhangi bir şeyi tüm kalbiyle isteyememesi sonucunda isteklerinin birbiriyle çelişmesi sonucunda oluşur. Jung herhangi bir unsurun ancak karşıtıyla beraber var olacağına dikkat çeker.

Uyumsuz kişinin temel çatışması diğerlerine yönelik çelişkili tavırlardan kaynaklanmaktadır. Çatışmanın oluşumunda tekil eğilimlere yönelirsek, çocuğun çevresiyle baş etmek için 3 ana davranış oluşturduğunu gözlemleriz. Çocuk insanlara yaklaşıp acizliğini kabullenebilir, çevresinin ona düşman olduğunu düşünerek düşmanca tavır sergileyebilir aksi davranışlar sergiler, üçüncü olarak da diğerlerinden uzaklaşmak isteyebilir. Yetişkinlikte ise bu tavırlar kemikleşerek devam eder. Nevrozların çüzümlenmesi için bu 3 tavrın doğru zamanda dengeli bir şekilde sergilenmesi gerekmektedir.

Kişiliğin içinde çatışmayı yaratan koşulların değişmesi gerekmektedir. Terapist nevrotik yapıyı analiz etmelidir. Kişiye aslında bir uç davranış sergilerken bu davranışın karşıt davranışı da barındırdığını göstermek gereklidir. Davranıştaki tutarsızlıklar gösterilip iç görü kazandırılmalıdır. İdealleştirilmiş imgeler, tutarsız düşünceler karşıdakinin hazırbulunuşluk durumuna göre fark ettirilmelidir.

Analiz sonucunda bastırılmış düşmanlıklar yüzeye çıkarılıp nevrotik tavırlar azalacaktır. İrrasyonel düşmanlıklar buna bağlı olarak düşecektir. Hasta dışsallaştırmak yerine sorunlarda kendi payını gördüğünde daha az düşmanca davranıp kırılganlığını, korkaklığını ve talepkarlığını azaltacaktır.

Psk. Seda Nur Bilici

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.