MAKALELER

Psikodrama Üzerine Merak Edilenleri Psikiyatr Mehmet Can Ger ile Konuştuk

Psikodrama Üzerine Merak Edilenleri Psikiyatr Mehmet Can Ger ile Konuştuk

Sorun çözmede eylemi ve kendiliğindenliği temel alan psikodrama ruhsal problemlerin tedavisinde kullanılan etkili bir yöntem. Psikodramanın merak edilenlerini Psikiyatr Mehmet Can Ger ile konuştuk.

SADECE PSİKOLOJİ: Bize psikodrama geçmişinizden bahseder misiniz ?

CAN GER: 1996 yılından beri Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışıyorum. 2000 yılında Psikiyatri uzmanı oldum. 1997 yılından bu yana da Almanca ve İngilizce dillerinden çevirmenliği de içeren çeşitli psikodrama ekinliklerinde yer alıyorum. Psikodrama eğitimimi 2004-2009 yılları arasında aldım, değerli hocalarım Füruzan Yazıcı ve Gül Şendil oldular. Zorunlu Tedavi Gören Şizofrenik Bozukluk Tanılı Olgularda Psikodrama Süreci konulu tez çalışmamı 2009 yılında tamamladım, 3 yıl yine hocalarımın yürüttüğü bir eğitim grubunda yardımcı terapist olarak çalıştım. 2013 yılından beri Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü ve Mart 2016 tarihinde kurulan Psikodrama Dernekleri Federasyonu bünyesindeki İstanbul Psikodrama Derneği'nin eğitmenleri arasındayım, aynı tarihten bu yana enstitünün yayın kurulu başkanlığı görevini de sürdürüyorum. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Dergisi'nin Ali Nahit Babaoğlu Özel Sayısı ve Kasım 2014 tarihli 4. sayısının editörlüğünü yaptım. Enstitü yayınlarından Moreno'dan Bu Yana Psikodrama ve Psikodrama Rehberi kitaplarında bölüm çevirileri yaptım. Psikodramada Süpervizyon isimli kitabın çeviri editörüyüm. 2014-2016 yılları arasında İstanbul Psikodrama Derneği eş başkanlığı yaptım. 2014-2015 yılarında Cesaret Sahnede, Dünden Bugüne Gruplar Sosyometri'nin Vaadi temalı 8. ve 9. İstanbul Psikodrama Günleri'nin düzenlenmesinde rol aldım. 2015 yılında Oyun Terapileri Derneği'nin düzenlediği Oyun ve Ruh Sağlığı Sempozyumu, Oyunun Farklı Psikoterapi Yaklaşımlarında Kullanımı oturumunda ve 9. İstanbul Psikodrama Günleri'nde Kim Sağ Kalacak? temalı oturumda panelist oldum. Cesaret Arketipi, Kurumsal İlişkilerin Bireysel İzdüşümleri başlıklı psikodrama grup çalışmalarını yürüttüm. 2016 yılında İstanbul Psikodrama Derneği'nde 10 hafta süreli yaşantı grubu çalışması yaptım. 2017 yılı Şubat ayından beri İnanç Sümbüloğlu ile birlikte İstanbul'da psikodrama eğitim grubu çalışmalarını sürdürüyorum.

SADECE PSİKOLOJİ: Psikodramayı diğer terapilerden ayıran en büyük fark nedir?

CAN GER: Fark eylem, eylemin uygulamadaki ağırlıklı yeri ve eylemle birlikte gelişen ve eşlik eden kendiliğindenlik olarak özetlenebilir. Diğer grup psikoterapilerinde de kazanımların sadece bilişsel alanda edinildiği söylenemez. Danışanların gelişen bilişsel farkındalıklarına şüphesiz duygusal alanda kazanımlar da eşlik ederler. Yaşantılarına, ilişkilerine, sorunlara, davranış biçimlerine dışarıdan bakabilir hale gelirler. Psikodramada ise bütün bu süreçlerin daha güçlü ve hızlı bir biçimde ele alındığı söylenebilir. Diğer grup psikoterapi yöntemlerindeki sorunların sözel paylaşım ve yorumlanması yerini sahneleme aracılığıyla yaşantıların tamamını duygusal ve bilişsel boyutlarıyla irdelemeye bırakır, işte böylelikle eyleme geçme psikodramadaki en önemli farklılıktır. Danışanlar sorunlarıyla yaşantılarındaki tüm yönleri ve kendilerinin algıladıkları en gerçek biçimleriyle karşılaşır yüzleşirler, çözümleme çözümlenme yolu belirginleşir.

SADECE PSİKOLOJİ: Psikodrama danışana nasıl fayda sağlıyor?

CAN GER: Psikodramanın danışanın ilişkilerini, eylem ve olayları yorumlama biçimlerini farklı bakış açılarıyla yeniden değerlendirmesine olanak sağladığı söylenebilir. Üyeler öncelikle yaşantılarında iz bırakmış, ancak duygusal yönleri yeteri kadar işlenememiş durumlarla yeniden karşılaşabilir, bunların ayırdına varabilirler. En önemlisi de şimdi ve sonrası için farklı yaklaşım biçimleri geliştirebilir, ilişkilerini yeniden düzenleyebilirler.

SADECE PSİKOLOJİ: Pek çok farklı yöntem dururken sizi psikodrama çalışmaya yönlendiren sebep neydi? Yaşantınızda psikodramanın nasıl bir yeri var?

CAN GER: İnsanları diğerlerinin değerlendirmesini önemli bulduğumu söylemeliyim. Kişinin kendisini tanımlaması oldukça yanlılık taşır, oysa diğerlerinin algılayışı, geri bildirimler daha nesnel olabilirler, daha kayda değerdirler. Kendinden bahsetmenin güçlüğünü de katarak, birçokları gibi başlangıçta merak olduğunu ve "tesadüf" bu ya, bir psikodrama etkinliğinde görevlendirilmeyi ilgiyle üstlenmem olduğunu hatırlıyorum. Sonrası da heyecan veren, yaşantıyı zenginleştiren, kendini hep baştan ele almayı, sorgulamayı, esnek davranmayı, farklı yönleri görüp, kabullenip, işlemeyi olanaklı kılan şaşırtıcı bir yolculuk.

SADECE PSİKOLOJİ: Psikodramanın psikiyatri kliniklerinde nasıl bir yeri var?

CAN GER:

Psikodrama her tür danışanla çalışılabilir bir grup psikoterapisi yöntemi. Her yaştan, her hasta grubuyla psikodrama çalışması yürütmek mümkündür. Kişisel olduğu kadar grupların da farklı, çok çeşitli sorunları psikodrama ile ele alınabilir, alınmaktadır. Psikodramanın pratik uygulanabilirliği, güçlü etkinliği göz önüne alındığında yaygınlığının diğer grup psikoterapisi yöntemleriyle karşılaştırıldığında henüz istenen düzeyde olmadığı söylenebilir. Ancak her geçen gün ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlık, yazın ve temsil artmaktadır.

Psk. Seda Nur Bilici

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.