MAKALELER

Psikotropikler ve Gençlik

Psikotropikler ve Gençlik

Psikotropikler ve Gençlik

Lakhan ve Hagger-Johnson'ın yaptığı araştırmalara göre çocukların ve ergenlerin reçetelerinde psikotropik maddelerde büyük artış olduğu gözlemlendi. Psikotrop madde ya da psikoaktif madde, asıl olarak merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal maddelerdir. Bu zihni incelemek amaçlı, tedavi amaçlı ya da  eğlence amaçlı olarak bilerek bilinç düzeyini değiştirmek, entojen olarak ritüel ve spiritüel amaçlı olarak kullanılabilir.

Reçetede psikotropik madde yazmaya iten beş inanç olduğu düşünülüyor.

  1. Çocuklar küçük yetişkinlerdir(!)

Ergenlik döneminde beyin hızla değişir. Sonuç olarak, terapötik faydalar, potansiyel olumsuz gelişmeler ve ilaç etkileşimleri yaşa göre değişebilir. Özellikle ergenlerde ilaçların istenmeyen sonuçlar doğuracak etkileri vardır. Örneğin, ergenlerde SSRI'lar daha az reçete edilmekte, çünkü çalışmalar, onları alan ergenler arasında intihar riskinin arttığını tespit etmiştir.

  1. Çocukların depresyon ve kaygı geliştirmez (!)

Araştırmacılar "toplumdaki çocukların ve ergenlerin% 2-6'sında depresyondan olduğunu belirtiyorlar. Buna ek olarak Hankin, Abramson ve Siler tarafından hazırlanan bir raporda 15-18 yaşları arasında depresyon % 8'den % 18'e yükseliyor. Gençlik depresyonu için genetik yatkınlık, stres, olumsuz düşünce süreçleri ve kötü ebeveynlik gibi genel çevresel faktörler etkili olmakta.

  1. Psikiyatrik bozukluklar yetişkinlerde ve çocuklarda aynıdır (!)

Depresyon depresyondur, ancak semptomlar yetişkinler ve çocuklar için aynı değildir. Örneğin, klinisyenler çocuklarda ve ergenlerde sinirlilik sorunlarını depresyonda temel bir belirti olarak sınıflandırırken, aynı şey yetişkinler için geçerli değildir. Bununla birlikte, bozukluklar, genç nüfusta belirtiler yaşa bağlı olarak çok kısa bir sürede değişebilir.

4.    Çocuklar, aynı ilacı düşük dozda alabilir. Şu anda bu iddiayı doğrulamak için yeterli kanıt yok. Vücut ağırlığı doz için bir etkendir, yaş değildir. 5.    İlaçlar psikiyatrik bozuklukların tedavisinde başarılıdır. Farmakolojik tedaviler, tüm koşullar için tek ve en iyi seçenek değildir. Örneğin, bilişsel davranışçı terapi (BDT) veya ebeveyn eğitimi davranış bozukluklarını tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olabilir. psikiyatrinin günümüzde gelişen dünyasında, araştırmalar zihinsel hastalıkların çocuklukta veya erken yetişkinlikte başlayabildiğini kanıtlamıştır.
Bu ciddi sorunun üstesinden gelmek için tedavilerin geliştirilmesinin gerekliliği konusu tartışılamaz. soru yok. Bununla birlikte, psikotropik maddelere aşırı güvenme konusunda tartışmalar büyümeye devam ediyor. KAYNAK1.    Lakhan, S., & Hagger-Johnson, G. (2007). The impact of prescribed psychotropics on youth Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health2.    Hankin, B., Abramson, L., & Siler, M. (2001). A prospective test of the hopelessness theory of depression in adolescence Cognitive Therapy and Research Bu makale “Brain Blogger” adlı siteden faydalanarak oluşturulmuştur.

Psk. Seda Nur Bilici

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.