MAKALELER

Sosyal Desteğin Hayatımızdaki Rolü ve Etkisi

Sosyal Desteğin Hayatımızdaki Rolü ve Etkisi

Sosyal destek; zor durumda olan bir kişinin ailesi, arkadaşları, eşi /partneri, doktoru ve komşuları tarafından fiziksel ve ruhsal olarak desteklenmesi olarak tanımlanabilir.

Coşkun ve Akkaş’a göre sosyal desteğin işlevleri:


1) Kişiye ihtiyacını karşılayarak duygusal rahatlık verir.
2) Kişiye, sorunlarıyla ilgili rehberlik eder ve başa çıkma stratejileri sunar.
3) Kişiye, kendisini geliştirecek geribildirimler sunarak gelişimini destekler.
4) Günlük hayatta ve kriz anlarında iletişim halinde bulunarak onları, stresin negatif etkilerine karşı korur (Coşkun ve Akkaş, 2009).

Sosyal desteğin, ruhsal ve fiziksel sağlık üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu gösteren birçok araştırma yapılmıştır. Kişilerin özellikle kronik hastalıklarla başa çıkmasında sosyal desteğin rolü büyüktür. Kanser hastalarıyla yapılan bir çalışmada, sosyal desteği yüksek olan kişilerde depresyon, anksiyete, stres ve travma sonrası stres bozukluğu daha az gözlenmiştir (Ayaksız, 2004). Böylece sosyal destek, kişinin hastalığa ve tedaviye uyum sürecini kolaylaştırmakta, hastanın morali ve hastalıkla baş edebilmesi hususunda pozitif bir etki oluşturmaktadır.

Sosyal destek aynı zamanda kişiler üzerinde tampon görevi görmektedir. Kişinin, stresli bir olay yaşadığında, gerekli sosyal destek kaynaklarına ulaşabileceğini bilmesi, stresin kişi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaktadır. Örneğin; stresli bir olayla karşılaştığımızda, etrafımızda bu olayı çözebilecek kişilerin var olması, stresi daha az hissetmemize sağlar.

Referanslar

Coşkun, Y. ve Akkaş, G. (2009). Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1:213-227.

Ayaksız, D.Ö. (2004). 1999 Gölcük Depremi Sonrasında Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Sürekli Kaygı ve Depresyon Düzeylerini Yordayan Değişkenler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul

Psk. Handan Erdoğan

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.